Om Kolada
- Nyckeltal för kommuner och regioner

I Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion". Vi följer och driver utvecklingen av nya nyckeltal, och ger Dig därmed tillgång till Sveriges bredaste utbud av information om Era verksamheter.

Du kan enkelt visa Era siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Här hittar du nyckeltal för:

  • Befolkning
  • Ekonomi
  • Personal
  • Hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg
  • Infrastruktur mm
  • Kultur och fritid
  • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Regional utveckling
  • Barn och utbildning

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu

Kontakta oss

Du kan nå oss på vår gruppmail rka@rka.nu, eller kontakta någon av oss på kansliet direkt:

Maria Price, kanslichef

08 - 452 7250

maria.price@rka.nu

Anders Norrlid, senior utredare

08 - 452 7150

anders.norrlid@rka.nu

Sara Lundin, statistiker (föräldraledig)

08 - 452 7172

sara.lundin@rka.nu

Anders Eriksson, statistiker

08 - 452 7123

anders.eriksson@rka.nu

Petter Strid, statistiker

08 - 452 7760

petter.strid@rka.nu

Madeleine Larsson, statistiker

08 - 452 7254

madeleine.larsson@rka.nu

Camilla Eriksson, projektledare

08 - 452 7117

camilla.eriksson@rka.nu


RKA

RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar.
© RKA Rådet för främjande av kommunala analyser.

Kontakt

Besöksadress: Hornsgatan 15 Stockholm
Postadress: c/o SKL 118 82 Stockholm
08-452 70 00   rka@rka.nu

Om Cookies  |  Kolada bygger på Hypergene Beslutsstöd