Om Kolada
- Nyckeltal för kommuner och landsting

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion". Vi följer och driver utvecklingen av nya nyckeltal, och ger Dig därmed tillgång till Sveriges bredaste utbud av information om Era verksamheter.

Du kan enkelt visa Era siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Här hittar du nyckeltal för:

  • Befolkning
  • Ekonomi
  • Personal
  • Hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg
  • Infrastruktur mm
  • Kultur och fritid
  • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Regional utveckling
  • Barn och utbildning

Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu


Gustav Sillfors, Sara Lundin, Johan Gjersvold, Maria Price och Anders Norrlid på RKA:s kansli.

Kontakta oss

Du kan nå oss på vår gruppmail rka@rka.nu, eller kontakta någon av oss på kansliet direkt:

Maria Price, Tf. kanslichef

08 - 452 7250 eller 070 - 591 8282

maria.price@rka.nu

Johan Gjersvold, statistiker (Föräldraledig)

08 - 452 7151 eller 076 - 762 7751

johan.gjersvold@rka.nu

Gustav Sillfors, statistiker

08 - 452 7174 eller 072 - 525 3516

gustav.sillfors@rka.nu

Sara Lundin, statistiker

08 - 452 7172 eller 072 - 564 79 41

sara.lundin@rka.nu

Anders Eriksson, statistiker

08 - 452 7123 eller 072 - 569 8827

anders.eriksson@rka.nu

Camilla Eriksson, projektledare

08 - 452 7117 eller 072 - 539 9734

camilla.eriksson@rka.nu

Anders Norrlid, kanslichef (Tjänstledig 80%)

08 - 452 7150 eller 070 - 670 2166

anders.norrlid@rka.nu


RKA

RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar.
© RKA Rådet för främjande av kommunala analyser.

Kontakt

Besöksadress: Hornsgatan 15 Stockholm
Postadress: c/o SKL 118 82 Stockholm
08-452 70 00   rka@rka.nu

Om Cookies  |  Kommun- och landstingsdatabasen bygger på Hypergene Beslutsstöd