RKA och dess medlemmar


RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser

RKA är en ideell förening bildad av staten och Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete, och förvaltar och utvecklar Kolada, främjar jämförelser mellan kommuner och regioner samt främjar analyser av kommuners och regioners verksamheter och förhållanden.

http://www.rka.nu

Sveriges Kommuner och Landsting

http://www.skl.se/

Regeringskansliet

http://www.regeringen.se/

Saknas det en länk?

E-posta gärna synpunkter och kommentarer till rka@rka.nu.


Statistikleverantörer


Arbetsförmedlningen

http://www.arbetsformedlingen.se/

Brottsförebyggande rådet

http://www.bra.se/

Folkhälsomyndigheten

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

Försäkringskassan

http://www.forsakringskassan.se/

Hyresgästföreningen

http://www.hyresgastforeningen.se/

Kungliga biblioteket

http://www.kb.se/

Myndigheten för delaktighet

http://www.mfd.se/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

https://www.msb.se/

Post- och telestyrelsen

http://www.pts.se/

Regional utveckling & Samverkan i miljömålssystemet

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/

Riksidrottsförbundet

http://www.rf.se/

Statistiska centralbyrån

http://www.scb.se/

Svensk Kollektivtrafik

http://www.svenskkollektivtrafik.se/

Svenskt Näringsliv

http://www.svensktnaringsliv.se/

Sveriges Kommuner och Landsting

http://www.skl.se/

Trafikanalys

http://www.trafa.se/

Valmyndigheten

http://www.val.se/

Systemleverantör


Hypergene

Kolada är byggd på Hypergene beslutsstöd.

http://hypergene.se