RKA driver Kolada.se

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas med drygt 6000 nyckeltal och flera olika analysfunktioner. Syftet är att stödja arbetet med analys, jämförelser och uppföljning i kommuner och regioner.

Läs mer om Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på rka.nu.

Aktuellt på kolada.se
2024-05-14

Fortsatt publicering av kostnader

I dagens publicering från SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner ingår 167 kommuner och 19 regioner.
2024-05-02

Nettokostnadsavvikelse - preliminära

Preliminära uppgifter avseende kommuners nettokostnadsavvikelse finns nu publicerat i Kolada för de som har fått sina RS-uppgifter publicerade. Definitiva uppgifter förväntas komma v. 40.
2024-05-02

Anläggningsenkäten utskickad till samtliga kommuner

Nu har SKR:s anläggningsenkät om idrott- och fritidsanläggningar skickats ut till samtliga kommuner. Arbetar du inom kultur och fritid och inte har fått enkäten skickad till dig? Mejla oss så hjälper vi dig. Statistiken ska vara inskickad till oss på RKA senast 31 maj.
2024-04-23

Fortsatt publicering av kostnader

I dagens publicering från SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner ingår 81 kommuner och 6 regioner.
2024-04-22

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret

BRÅ har slutat publicera data för antal anmälda brott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med offret i kommunen. Istället finns nu Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret.

2024-04-10

Reviderad statistik

SKR har reviderat personalstatistik för avgångna och tillsvidareanställda. Revideringen innebär inga stora förändringar, om det är skillnad är den oftast marginell och skillnaden är i de flesta fall endast en person. Nyckeltalen som har reviderats är följande.

2024-04-09

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Första preliminärpubliceringen för räkenskapssammandrag för kommuner och regioner, steg 2, är nu tillgänglig i Kolada.
2024-04-05

Två nyckeltal får nya namn

N00125 'Lönesumma, dagbefolkning, mkr' heter numera 'Lönesumma, arbetsställets belägenhet/dagbefolkning, mkr'. N00126 'Lönesumma, nattbefolkning, mkr' heter numera 'Lönesumma, boställets belägenhet/nattbefolkning, mkr'. Namnbytet sker i linje med SCB övergång från RAMS till BAS. Även nyckeltalens beskrivning är uppdaterad.
2024-04-05

Två nya visningar i Jämföraren

Vi har lagt till två nya visningar i Jämföraren. Visningen 'Brott' fokuserar kring ett urval av anmälda brott och delar av Nationella trygghetsundersökningen. I fliken 'Äldreomsorg' har vi samlat de mest använda nyckeltalen avseende äldreomsorg.
2024-03-20

Välkommen till nyhetsflödet

Syftet med detta nyhetsflöde är att publicera korta notiser om innehållet i Kolada. Det kan till exempel handla om reviderade data, borttagna nyckeltal eller inlägg om uppdateringar av större nyckeltalspaket. Information om utbildningar, seminarier och analysstöd hittar ni som vanligt i vårt nyhetsbrev.