Publiceringskalender

I publiceringskalendern hittar du information om när data för olika nyckeltal är tänkt att publiceras. Datumen avser publiceringstillfällen under innevarande år, och uppdateras i januari varje år. Saknar du data som borde ha publicerats, hör av dig till kansliet för mer information.

Använd sökfältet eller bläddra för att leta fram nyckeltalet du söker publiceringsinformation om. I sökfältet kan du använda både nyckeltalets ID eller dess namn (titel). För de nyckeltal som publiceras först i preliminär form anges både definitiv ”Publiceringsvecka” och ”Prel publ. Vecka”. I kolumnen "Typ" anges om nyckeltalet har data för bara kommuner (K), bara regioner (L) eller både kommuner och regioner (A).

Sök nyckeltal:

ID Nyckeltal Publiceringsvecka Prel publ.vecka Avser år Typ Kommentar