Egen analys: 0 valda

  Jämföraren

  Vald kommun / region:

  Välj kommun / region:

  Valda år:

  Välj år:

  Guide till tabeller och diagram

  I stapeldiagrammen ovan visas andel av de utvalda nyckeltalen som har en viss färg. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de som har de bästa resultaten - jämfört med andra - får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg i stapeln.

  Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket get röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

  • Visa trend

  • Jämförelse per kommun / region / enhet

  • Ej med i sammanfattande diagram

  • Nyckeltalsinformation

  • - Bortfall

  • . Ej tillämplig

  • .. Sekretess