Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre


Nu finns öppna jämförelser vård och omsorg om äldre för 2019 i Kolada. Du hittar den i Jämföraren och i Fri sökning.

Nyhetsarkiv från RKA

2020-02-20
Mitt Kolada och Inmatningsfunktionen stängt 24:e Feb
2020-02-19
Uppdatering av UVAS (unga som varken arbetar eller studerar)
2020-02-13
Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre
2020-02-12
Liknande kommuner/regioner Socioekonomi 2018
2020-02-05
Felberäkning i nettokostnad per elev och referenskostnad per elev för grundskola
2019-12-16
Betyg och genomströmning för gymnasieelever
2019-12-06
Brukarundersökningarna för funktionsnedsättning och IFO 2019 publicerad
2019-11-29
Öppna jämförelser Grundskola
2019-11-20
Öppna jämförelser Miljöarbete
2019-10-25
Andel som klarat kunskapskraven och betyg för grundskolan årkurs 6
2019-10-15
Nya Gatustatistik i Kolada
2019-09-30
Brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen publicerad
2019-09-30
Meritvärden och betyg för grundskolan årkurs 9
2019-09-12
Liknande kommuner/regioner uppdaterade med 2018
2019-08-30
Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2018
2019-08-29
Standardkostnader 2019
2019-06-18
Revidering, Arbetslöshet av registerbaserad arbetskraft
2019-06-14
Problem med e-post
2019-05-29
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 248 kommuner
2019-04-10
Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt) 2018
2019-03-25
Agenda 2030 - Ny startsida i jämföraren
2019-03-05
Antal invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 2017
2019-02-21
Reviderade uppgifter om nyinvandrade och elever med okänd bakgrund
2019-02-19
Ändrade och nya nyckeltal inom personlig assistans enligt SFB.
2019-02-08
Ny nyckeltal inom energiområdet
2019-02-08
Öppna Jämförelser - Trygghet och Säkerhet
2019-02-05
Skolinspektionens Skolenkäten 2018
2019-01-29
Öppna jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2019-01-28
Ekonomiskt bistånd
2019-01-28
Stängt för systemflytt den 8:e Feb
2019-01-24
Brukarundersökningen IFO
2019-01-22
SALSA 2018
2019-01-16
Stängt för uppdatering idag den 16:e
2018-12-13
Reviderade uppgifter antal elever gymnasieskola
2018-12-12
Öppna Jämförelser - Kollektivtrafik
2018-12-11
Öppna Jämförelser - Detaljplaneområdet
2018-12-06
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
2018-11-22
Nya nyckeltal avseende enhetsundersökning LSS
2018-11-21
Preliminära siffror för miljöbilar 2018
2018-10-22
Enhetsundersökningen LSS
2018-10-18
Öppna jämförelser- Miljöarbetet i regioner och landsting
2018-10-02
Meritvärden och betyg för grundskolan
2018-08-31
Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2017
2018-08-21
Nettokostnadsavvikelser och referenskostnader för 2017 - uppdaterad
2018-08-15
Nettokostnadsavvikelser och referenskostnader för 2017
2018-06-28
Care need index (CNI) för kommuner och landsting
2018-06-20
Ingen Anläggningsenkät inom kultur och fritid från SKL för 2017
2018-06-18
Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen
2018-06-15
Öppna Jämförelser socialtjänst 2018 publicerat i Kolada
2018-06-15
Kostnadsuppgifter för 2017 publicerat i Kolada
2018-05-29
Medianlön i kommun och landsting 2017
2018-05-29
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada avseende 2018
2018-05-22
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 88 kommuner
2018-05-22
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammandraget publicerat för 12 landsting
2018-05-21
Etableringsuppdraget för nyanlända för 2017
2018-05-08
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 84 kommuner
2018-05-02
Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt) 2017
2018-04-27
Övergång till arbete och studier efter gymnasiet 2016
2018-04-27
Miljöbilar i kommunorganisationen 2017
2018-04-25
Utbildningsnivå i befolkningen för 2017
2018-04-24
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 81 kommuner
2018-04-23
Befolkningsframskrivningar för 2022
2018-04-23
Arbetslöshet mars 2018 publicerat
2018-04-10
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 43 kommuner
2018-04-04
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2017
2018-03-28
Öppna jämförelser Gymnasieskola
2018-03-27
Heltidsarbetande, årsarbetare och annan personalstatistik för 2017
2018-03-27
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 2017
2018-03-22
Antal elever i grundskola, särskola och legitimerade lärare för 2017
2018-03-13
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting
2018-03-09
Inkomster för 2016
2018-03-08
Antalsuppgifter för gymnasiet 2017
2018-03-06
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
2018-03-06
Landareal per invånare 2017
2018-03-06
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2017 publicerat
2018-02-22
Befolkningsstatistik 2017
2018-02-22
Cykelväg och bilväg 2017
2018-02-16
Ekonomiskt utsatta barn och äldre 2016
2018-02-14
Nya nyckeltal om LSS och SFB
2018-02-14
Överbeläggningar och utlokaliseringar 2017
2018-02-05
Asyl- och flyktingmottagande för 2017
2018-01-31
Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan åk. 9 2017
2018-01-29
Öppna jämförelser - Trygghet och Säkerhet
2018-01-19
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2017
2018-01-18
Ohälsotal 2017
2018-01-16
Föräldrapenning 2017
2017-12-22
Gymnasiebetyg på kommun-/enhetsnivå publicerade för 2017
2017-12-20
SCB:s Medborgarundersökning för 2017
2017-12-20
SALSA 2017
2017-12-18
Skattesatser för kommuner och landsting 2018
2017-12-12
Ämnesprov för årskurs 3 finns nu publicerat i Kolada
2017-12-12
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
2017-12-06
Brukarundersökning för IFO publicerad
2017-12-06
Brukarundersökning för IFO publicerad
2017-12-05
Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning inom äldreomsorgen 2017
2017-12-05
Förvärvsarbetande 2016 publicerat
2017-11-21
Kariesfria barn och ungdomar 2016
2017-11-21
Information till Alla 2017
2017-11-17
Miljöbilar i kommunorganisationen preliminärt 2017
2017-11-01
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner
2017-10-31
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 - Enhetsnivå
2017-10-26
Betyg i årskurs 6 för 2017
2017-10-19
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 - Kommunnivå
2017-10-09
Revidering av kommunalt bidrag till idrottsföreningar
2017-10-02
Resultat i åk. 9 för kommun- och skolnivå 2017
2017-09-28
Preliminära standardkostnader publicerade
2017-09-18
Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse för 2016
2017-09-14
Öppna jämförelser - Gymnasieskola
2017-09-14
Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse för 2016 är borttaget!
2017-08-31
Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2016
2017-07-18
Idrottsindikatorer för 2016
2017-07-06
Förskola och fritids i Jämföraren
2017-07-04
Utbildning i höst: Analysera resultatet med Kolada
2017-06-22
Ekologiska livsmedel helår
2017-06-20
Öppna Jämförelser inom socialtjänsten 2017 publicerat i Kolada.
2017-06-19
Tandvårdsstatistik publicerat för 2016
2017-06-16
Liknande kommuner/landsting uppdaterade med 2016
2017-06-16
Kostnadsnyckeltal från Räkenskapssammandraget (RS) för 2016 publicerat
2017-06-16
Nettokostnadsavvikelser för 2016
2017-05-30
Folkbiblioteksstatistik för 2016 publicerat
2017-05-30
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada avseende 2017
2017-05-29
Medianlön i kommun och landsting
2017-05-29
Skolinspektionens Skolenkäten nu publicerad
2017-05-23
Preliminär publicering av RS-nyckeltal för 2016
2017-04-28
Miljöbilar i kommunorganisationen 2016
2017-04-20
Befolkningsframskrivningar för 2021
2017-04-20
Befolkningens utbildning och arbetslöshet 2017 publicerat
2017-04-20
Bostäder, boyta och fritidshus för 2016
2017-04-12
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerat i Kolada
2017-04-11
Preliminär publicering av RS-nyckeltal kommun 2016
2017-04-03
Landstingens fastigheter för 2016
2017-03-31
Personalstatistik för kommuner och landsting
2017-03-23
Elever och personal i grundskolan på kommun/-enhetsnivå publicerad för 2016
2017-03-21
Landstingens och kommunernas resultat 2016 publicerat
2017-03-21
Elever och personal i gymnasieskolan på kommun/-enhetsnivå publicerad för 2016
2017-03-16
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2016
2017-03-13
Vårdtid och vårdtillfällen 2015
2017-03-13
Cancerincidens samt unga i slutenvård 2015
2017-03-07
Sjukfrånvarostatistik 2016 publicerad
2017-03-07
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2016 publicerat
2017-03-03
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
2017-03-03
Befolkningsstatistik 2016 publicerat
2017-02-21
Vräkningar 2016
2017-02-21
Ekonomiskt utsatta 2015
2017-02-14
SALSA för 2016 i Kolada
2017-02-14
Asyl- och flyktingmottagande för 2016
2017-02-13
Hemtjänsttagare totalt reviderad
2017-02-10
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården på landstings-/enhetsnivå 2016
2017-01-31
Etablering på arbetsmarknaden bland flyktingar 2015
2017-01-25
Insamlat och återvunnet avfall 2015 publicerat
2017-01-25
Ohälsotal för 2016 publicerat
2017-01-23
Brukarnas bedömning av funktionshindersomsorgen 2016
2017-01-19
Socialstyrelsens statistik om barn och unga 2015 publicerade
2017-01-18
Uppgifter om viktade vårdkontakter 2015 publicerade
2017-01-17
Webbutbildning på onsdag!
2017-01-16
Brukarnas bedömning av individ- och familjeomsorgen
2017-01-09
Ny kommungruppsindelning
2016-12-21
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2016-12-21
Skattesatser för kommuner och landsting 2017
2016-12-20
Gymnasiebetyg på kommun-/enhetsnivå publicerade för 2016
2016-12-16
SCB:s Medborgarundersökning för hösten 2016
2016-12-16
RKA söker statistiker till kansliet
2016-12-07
Folkhälsodata 2016
2016-12-06
Miljöbilar i kommunorganisationen preliminärt 2016
2016-12-05
Ämnesproven för årskurs 3 publicerade
2016-12-01
Förvärvsarbetande 2015 publicerat
2016-11-29
Webbgranskning av kommunernas hemsidor
2016-11-25
Öppna jämförelser - Grundskola 2016
2016-11-25
SKLs elevenkät årskurs 5 och 8 för 2016
2016-11-07
Öppna Jämförelser - Miljöarbete i landsting och regioner 2016
2016-11-07
Betyg i årskurs 6 för 2016
2016-11-03
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd registeruppgifter
2016-11-03
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 - Enhetsnivå
2016-10-25
Uppgifter om kostnad för forskning och utveckling 2015 publicerat
2016-10-19
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 - Kommunnivå
2016-10-03
Preliminära standardkostnader publicerade
2016-09-29
Meritvärden och behörigheter publicerade
2016-09-08
Öppna Jämförelser - Gymnasieskola
2016-09-06
Dataunderlag för Öppna Jämförelser - Jämställdhet 2016 publicerat
2016-08-24
Samtliga Öppna Jämförelser - Socialtjänst 2016 publicerade
2016-08-22
Bostäder i allmännyttan
2016-08-17
Årets kommunalekonom 2016 är RKA
2016-08-16
Öppna Jämförelser - Socialtjänst 2016
2016-07-04
Liknande kommuner uppdaterade
2016-07-04
Fastighetspriser för bostadsrätter 2015 publicerade
2016-06-30
Öppna Jämförelser - Sociala barn- och ungdomsvården 2016
2016-06-29
Nettokostnadsavvikelser 2015
2016-06-23
Uppgifter om SFI-utbildning för 2015 publicerat
2016-06-22
Ekonomiskt bistånd 2015 publicerade
2016-06-22
Idrottsindikatorer för 2015
2016-06-21
Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt)
2016-06-21
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2015 publicerat
2016-06-17
SCB:s Medborgarundersökning för våren 2016
2016-06-16
Publicering av RS-nyckeltal 2015
2016-06-16
Öppna Jämförelser - Socialtjänst (Information)
2016-06-07
Fastighetspriser 2015 publicerade
2016-05-31
Etableringsuppdraget för nyanlända för 2015
2016-05-26
Lönestatistik publicerat
2016-05-26
Socialstyrelsens statistik om äldre och funktionshindrade publicerat
2016-05-25
Folkbiblioteksstatistik för 2015 publicerat
2016-05-17
Tillgänglighet i kommuner och landsting 2016
2016-05-12
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2016-04-28
Valstatistik förtroendevalda publicerade
2016-04-28
Miljöbilar i kommunorganisationen - slutgiltigt resultat 2015
2016-04-27
RKA söker en statistiker
2016-04-26
Vårdbarometern för 2015
2016-04-21
Befolkningens utbildning 2015 publicerat
2016-04-20
Bostadsbestånd 2015 publicerat
2016-04-12
Arbetslöshet mars 2016 publicerat
2016-04-12
Uppgifter om äldre och funktionshindrade samt LSS publicerat
2016-04-12
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2016-04-11
Elever och personal per skola
2016-04-07
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerat i Kolada
2016-04-01
Miljöbilar publicerade
2016-03-31
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2015
2016-03-29
Befolkningsframskrivningar i Kolada
2016-03-23
Elever i f-klass och grundskolan 2015 publicerade
2016-03-18
Befolkningsstatistik 2015 publicerat
2016-03-10
Sjukfrånvaron 2015 publicerat
2016-03-08
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2015 publicerat
2016-03-07
Utökad köp av verksamhet
2016-03-03
Elever i gymnasieskolan publicerade
2016-03-01
Vårstädning i Kolada
2016-02-26
Invånare per kvadratkilometer
2016-02-22
Inkomster 2014 publicerade
2016-02-10
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2015 för sjukhus
2016-02-09
Elevenkät årskurs 5 och 8
2016-02-08
Asyl- och flyktingmottagande för 2015
2016-02-02
SKL:s Anläggningsenkät - Fritid
2016-01-25
SALSA för 2015 i Kolada
2016-01-04
Gymnasiebetyg på enhetsnivå publicerade för 2015
2015-12-29
SCB:s Medborgarundersökning för hösten 2015
2015-12-22
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2015-12-22
Etableringsuppdraget för nyanlända
2015-12-22
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2015-12-22
Öppna jämförelser - Läkemedel
2015-12-18
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2015
2015-12-17
Gymnasiebetygen publicerade
2015-12-14
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik
2015-12-03
Förvärvsarbetande 2014 publicerat
2015-12-03
Öppna jämförelser - Energi och klimat
2015-12-01
Ämnesproven för årskurs 3, 6 och 9 publicerade
2015-11-02
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015
2015-10-29
Betyg i årskurs 6
2015-10-28
Öppna Jämförelser - Miljöarbete i landsting och regioner 2015
2015-10-27
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2015-10-23
Uppgifter om viktade vårdkontakter 2014 publicerade
2015-10-06
Socialstyrelsens statistik om barn och unga publicerade
2015-10-06
Kommunens webbinformation 2015
2015-10-01
Preliminära standardkostnader publicerade
2015-10-01
Meritvärden och behörigheter publicerade
2015-09-14
Idrottsindikatorer för 2014
2015-09-07
Utsläpp av växthusgaser 2013 publicerat
2015-08-26
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2015-08-26
Avfallsstatistik
2015-08-07
Unga lagförda för brott 2014 publicerade
2015-07-09
Utbildning i svenska för invandrare
2015-07-06
SCB:s Medborgarundersökning för våren 2015
2015-07-01
Etablering på arbetsmarknaden
2015-06-30
Fastighetspriser 2014 publicerade
2015-06-25
Publicering av RS-nyckeltal 2014
2015-06-25
Uppgifter om SFI-utbildning för 2014 publicerat
2015-06-23
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2014 publicerat
2015-06-23
Viktade vårdkontakter samt Läkarbesök och vårdplatser 2014 publicerat
2015-06-22
Öppna jämförelser - Stöd till brottsoffer
2015-06-18
Ekonomiskt bistånd 2014 publicerade
2015-06-17
Ekologisk odlad åkermark för 2014
2015-06-12
Befolkningsframskrivningar i Kolada
2015-06-11
Folkbiblioteksstatistik för 2014 publicerat
2015-06-02
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2015-06-02
Landstingens kostnader
2015-05-28
Lönestatistik publicerat
2015-05-22
Valresultatet från omvalet i Båstad publicerat
2015-05-11
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2015-05-08
Färdigställda bostäder 2014 publicerat
2015-04-30
Asyl- och flyktingmottagande
2015-04-27
Öppna jämförelser - Grundskola 2015
2015-04-17
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2015-04-17
Befolkningens utbildning 2014 publicerat
2015-04-16
Lärare/elever per grundskola i Kolada
2015-04-15
Öppna jämförelser inom sociala barn- och ungdomsvården 2015
2015-04-14
Arbetslöshet mars 2015 publicerat
2015-04-14
Patientupplevd kvalitet (PUK) akutsjukvård 2014
2015-04-10
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerat i Kolada
2015-04-02
Miljöbilar publicerade
2015-03-30
Tillgång till bredband 2014 publicerat
2015-03-20
Medellivslängd
2015-03-20
Landstingens och kommunernas resultat 2014 publicerat
2015-03-11
Sjukfrånvaron 2014 publicerat
2015-03-06
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2014 publicerat
2015-02-20
Befolkningsstatistik
2015-02-04
Nettoinkomst 2013 publicerat
2015-02-02
Öppna Jämförelser - Läkemedel 2014
2015-01-28
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2014
2015-01-23
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014
2015-01-21
Öppna Jämförelser - Folkhälsa 2014
2015-01-15
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2015-01-07
SCB:s Medborgarundersökning för hösten 2014
2014-12-19
Resultat på kommunnivå från Kommun- och enhetsundersökningen i äldreomsorgen
2014-12-19
SKL:s elevenkäter för läsåret 2013/14
2014-12-18
Gymnasiebetygen publicerade
2014-12-16
Öppna jämförelser - Energi och klimat
2014-12-11
Ämnesproven för årskurs 9 2014
2014-12-09
Ämnesproven för årskurs 6 2014
2014-12-05
Förvärvsarbetande publicerat
2014-12-04
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2014-12-01
Patientupplevd kvalitet (PUK) i specialiserad somatiskt/psykiatrisk vård
2014-11-20
Öppna Jämförelser - Miljöarbete i landsting och regioner 2014
2014-11-03
Uppgifter om kostnad för forskning och utveckling 2013 publicerat
2014-10-31
Ämnesproven för årskurs 3 2014
2014-10-30
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014
2014-10-30
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2014-10-10
Idrottsindikatorer för 2013
2014-10-03
Resultat på skolenheter i Kolada
2014-10-02
Preliminära standardkostnader publicerade
2014-10-02
Valstatistik publicerat
2014-10-01
Meritvärden publicerat
2014-09-08
Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
2014-07-10
Öppna Jämförelser inom missbruk- och beroendevården
2014-06-30
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2014-06-30
Folkbiblioteksstatistik för 2013 publicerat
2014-06-26
Medborgarundersökningar för våren 2014
2014-06-26
Publicering av RS-nyckeltal 2013
2014-06-26
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2013 publicerat
2014-06-23
Uppgifter om äldre och funktionshindrade samt om missbrukare publicerat
2014-06-23
Medborgarundersökning våren 2014
2014-06-18
Viktade vårdkontakter samt Läkarbesök och vårdplatser 2013 publicerat
2014-06-18
Ekonomiskt bistånd 2013 publicerade
2014-06-03
Landstingens kostnader
2014-06-02
Personalstatistik för kommuner och landsting
2014-05-28
Data på enhetsnivå för grundskolor
2014-05-27
Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
2014-05-26
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
2014-05-21
Miljöbilar publicerade
2014-05-12
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården på enhetsnivå
2014-04-23
Befolkningens utbildning 2013 publicerat
2014-04-22
Öppna jämförelser inom sociala barn- och ungdomsvården 2014
2014-04-22
Arbetslöshet mars 2014 publicerat
2014-04-15
Uppgifter om föräldrapenning publicerade
2014-04-15
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2014-04-15
Uppgifter om äldre och funktionshindrade samt LSS publicerat
2014-04-11
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården
2014-04-11
Uppgifter om personal i skolan publicerade
2014-04-08
Öppna jämförelser - Grundskola 2014
2014-04-02
Öppna jämförelser - Stöd till brottsoffer
2014-04-01
Uppgifter för fritids publicerade.
2014-03-31
Elever i f-klass och grundskolan publicerade
2014-03-26
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik
2014-03-25
Gymnasieskolan: avvikelse modelberäknade värden
2014-03-20
Medellivslängd
2014-03-13
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2014-03-10
Sjukfrånvaron 2013 publicerat
2014-03-10
Elever i gymnasieskolan publicerade
2014-03-07
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2013 publicerat
2014-02-19
Befolkningsstatistik
2014-02-14
Ämnesprov för årskurs 3 och 6 på skolnivå
2014-02-11
Nettoinkomst 2012 publicerat
2014-01-31
Inkomststatistik 2012 publicerat
2014-01-27
Hack for Sweden
2014-01-15
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre
2014-01-10
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2014-01-02
Medborgarundersökningar för hösten 2013
2013-12-20
Gymnasiebetygen publicerade
2013-12-19
Ämnesproven för årskurs 6 2013
2013-12-18
Skattesatser 2014 publicerade
2013-12-18
Ämnesproven för årskurs 9 2013
2013-12-12
Nyckeltal om energi och klimat
2013-12-10
Förvärvsarbetande publicerat
2013-12-09
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2013
2013-12-06
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013
2013-11-14
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2013-11-07
Grundskoledata för enheter - 2013
2013-10-29
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2013-10-23
Information till alla? En granskning av kommunernas information till medborgarna
2013-10-17
Viktade vårdkontakter publicerade
2013-10-11
Patientupplevd kvalitet (PUK) i barnsjukvården
2013-10-09
Nya enhetsrapporter i Kolada
2013-10-04
Idrottsindikatorer för 2012
2013-10-03
Standardkostnader publicerade
2013-10-01
Nya uppgifter om antal brukare i äldreomsorg i Kolada
2013-09-27
Miljönyckeltal landsting
2013-09-12
Öppna jämförelser - Företagsklimat
2013-07-15
Öppna jämförelser - Läkemedel
2013-07-02
Medborgarundersökningar för våren 2013
2013-07-01
Enhetsdata i Kolada
2013-06-27
Publicering av RS-nyckeltal
2013-06-27
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2012 publicerat
2013-06-03
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
2013-05-31
Landstingens kostnader
2013-05-30
Folkbiblioteksstatistik för 2012 publicerat
2013-05-30
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2013-05-23
Äldreguiden 2013 publicerad
2013-05-20
Demokratinyckeltal i Kolada
2013-04-26
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2013-04-18
Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård
2013-04-18
Personalstatistik publicerat
2013-04-18
Uppgifter om äldre och funktionshindrade publicerat
2013-04-17
Arbetslöshet mars 2013 publicerat
2013-04-17
Lågutbildade 2012 publicerat
2013-04-16
Nya nyckeltal för folkbibliotek publicerade
2013-04-12
Öppna jämförelser - Grundskola 2013
2013-04-12
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2013-04-04
Uppgifter om personal i skolan publicerade
2013-03-27
Miljöbilar publicerade
2013-03-27
Uppgifter om sär- och specialskolan publicerade
2013-03-26
Gymnasieskolan: sökande/antagna
2013-03-21
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen
2013-03-14
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2013-03-14
Sjukfrånvaron 2012 publicerat
2013-03-11
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården
2013-03-08
Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården
2013-03-07
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2012 publicerat
2013-02-26
Mediannettoinkomst 2011
2013-02-20
Befolkningsstatistik
2013-01-15
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre
2013-01-14
Nyckeltal om energi och klimat
2013-01-07
Patientupplevd kvalitet (PUK) i hälso- och sjukvården
2012-12-20
Gymnasiebetygen publicerade
2012-12-19
Medborgarundersökningar för hösten 2012
2012-12-14
Skattesatser 2013 publicerade
2012-12-11
Förvärvsarbetande publicerat
2012-12-04
Ämnesproven för årskurs 9 2012
2012-12-03
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2012-11-30
Nya resultat HME
2012-11-27
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård
2012-11-26
Miljönyckeltal för landsting
2012-11-26
Meritvärden årskurs 9 för 2012 publicerade
2012-11-22
Ämnesproven för årskurs 3 och 6 2012
2012-11-16
Information till alla
2012-10-31
Nya möjligheter i Kolada 2013
2012-10-25
Öppna Jämförelser inom Ekonomiskt bistånd 2012
2012-10-02
RKA söker projektledare till kansliet i Stockholm
2012-09-27
Idrottsindikatorer för 2011
2012-08-31
Nu börjar 2012 års mätningar av kvalitetsnyckeltal i Kolada
2012-07-17
Uppgifter om fritidshem 2011 publicerade
2012-07-17
Personalstatistik publicerat
2012-07-02
Medborgarundersökningar för våren 2012
2012-06-28
Publicering av RS-nyckeltal
2012-06-28
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2011 publicerat
2012-06-18
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
2012-06-15
Folkbiblioteksstatistik publicerat
2012-06-15
Insatser för missbruk 2011 publicerat
2012-06-12
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2012-05-31
Landstingens kostnader
2012-05-10
Äldreguiden 2012 publicerad
2012-04-18
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
2012-04-13
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2012-04-02
Nya resultat avseende HME
2012-03-19
Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården
2012-03-16
Elever i gymnasieskolan publicerade
2012-03-16
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2012-03-06
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2011 publicerat
2012-02-22
Rapportpaket nu i drift igen
2012-02-20
Driftstörningar i Kolada under vecka 7
2012-02-20
Befolkningsstatistik
2012-01-25
Mediannettoinkomst 2010
2012-01-16
Nya behörigheter till gymnasiet publicerade
2012-01-04
Folkbiblioteksstatistik publicerat
2012-01-02
Nya funktioner i Kolada - Rådataexport till Excel samt Termometern
2012-01-02
Hållbart medarbetarengagemang (HME) nu i Kolada
2012-01-02
Idrottsindikatorer för 2010
2012-01-02
Medborgarundersökningar för hösten 2011
2011-12-23
Nyckeltal om energi och klimat
2011-12-20
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2011-12-16
Skattesatser publicerade
2011-12-14
Nya resultat från äldreomsorgen - Öppna jämförelser och nationella brukarundersökningen
2011-12-12
Hemsjukvårdsnyckeltal får ny placering i sökstrukturen
2011-11-30
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård
2011-11-18
Öppna jämförelser inom placerade barns utbildningsnivå
2011-11-16
Öppna Jämförelser inom Ekonomiskt bistånd
2011-11-10
Arbetslöshet mars 2011 publicerat
2011-11-09
Meritvärden årskurs 9 för 2011 publicerade
2011-10-25
ÖJ Funktionsnedsättning och ÖJ Gymnasieskola
2011-10-10
Två nya Öppna Jämförelser i Kolada
2011-10-07
Kommunernas webbplatser granskade i Information till alla 2011?
2011-10-07
Folkbiblioteksstatistik publicerat
2011-10-05
Standardkostnader publicerade
2011-09-12
Öppna Jämförelser inom missbrukarvården
2011-07-08
Publicering av RS-nyckeltal
2011-06-30
RS-publicering senarelagd
2011-06-30
RS-publicering senarelagd
2011-05-31
Landstingens kostnader
2011-05-27
Nya rapporter om kvalitetsnyckeltal
2011-05-13
Fler funktioner och verktyg i Kolada: Likhetsutsökning och Visa formel online.
2011-05-11
Kolada ej tillgänglig torsdag från kl 16
2011-05-05
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-05-04
Nyckeltalsseminarium i Stockholm den 5 maj
2011-04-28
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-04-14
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-04-11
Bättre statistik om kommuners äldre- och handikappomsorg. Enkätinsamling t.o.m. 20 april.
2011-04-07
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-04-07
Gymnasieskolan: sökande/antagna
2011-03-29
Öppna Jämförelser - Grundskola
2011-03-17
Regionala träffar om nyttan med nyckeltal
2011-02-18
Befolkningen 2010 publicerat
2011-02-14
Medborgarundersökning och idrottsindikatorer publicerat
2011-01-28
Inmatningsfunktionen öppnad
2011-01-17
Standardkostnader publicerade
2011-01-01
Välkommen till nya Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada!