Publiceringskalender

I publiceringskalendern hittar du information om när data för olika nyckeltal är tänkt att publiceras. Datumen avser publiceringstillfällen under innevarande år, och uppdateras i januari varje år. Saknar du data som borde ha publicerats, hör av dig till kansliet för mer information.

Sök nyckeltal:

ID Nyckeltal Publiceringsvecka Prel publ.vecka Avser år Typ