API

API för att läsa nyckeltal

Det är nu möjligt att hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till en egen hemsida, en applikation eller en databas. Detta görs genom anrop mot ett s.k. API (Application Programming Interface). I filen nedan finns information, riktad till utvecklare/programmerare, om vilken information som finns tillgänglig och hur frågor ställs mot databasen.

Användarvillkor

  • Utnyttjande av data från Koladas API är avgiftsfritt och kräver inget avtal.
  • Om du använder data från Kolada i en tjänst, ska källan anges ('Källa: Kolada').
  • Gör du egna bearbetningar på vår data, får inte Kolada anges som källa.
  • Det är tillåtet att använda vår data för kommersiella ändamål.
  • API:et får inte användas för att sprida skadlig kod.
  • Du får inte presentera den tjänst du utvecklat som ett 'officiellt samarbete' eller 'partnerskap' med RKA/Kolada.
  • Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick.
  • Publicering av data i Kolada sker löpande under året i enlighet med respektive statistikkällas publiceringstidpunkt.
  • Revideringar av data i Kolada kan ske och aviseras inte särskilt.
  • Enskilda nyckeltal kan tas bort ur Kolada t.ex. pga att underlag för nyckeltalen förändras, vilket inte aviseras.

Gör så här

Dokumentation med tillhörande exempel för olika språk finns tillgänglig via https://github.com/Hypergene/kolada. Vi är tacksamma för synpunkter och förslag på hur vårt API kan utvecklas vidare, via mail till: rka@rka.nu