Hjälp

Om RKA och Kolada

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas som ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller drygt 6 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.