Hjälp

Publicera nyckeltal

För att kommuner och regioner ska kunna publicera data i Kolada krävs en tilldelad behörighet till systemet för inmatning av nyckeltalsdata. Kontakta RKA (inmatning@kolada.se) för att få tillgång till inmatningen.

Gå till inloggningssida för publicering av nyckeltal.