Nyckeltal för kommuner och landsting

Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.

Läs mer om Kommun- och landstingsdatabasen

Här hittar du nyckeltal för:

  • Befolkning
  • Ekonomi
  • Personal
  • Hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg
  • Infrastruktur mm
  • Kultur och fritid
  • Omsorg om äldre- och funktionshindrade
  • Regional utveckling
  • Barn och utbildning

Välj fokus

Gör din kommun/ditt landsting förvalt i alla rapporter.

-- Välj fokus --

Introduktionsfilm

Screencast

Missa inte vår introduktionsfilm för Kommun- och landstingsdatabasen